Dotazník

Upozornění: Pokud mám odešlete tento dotazník a máte pocit, že nereagujeme, zkontrolujte si složku SPAM. Děkujeme za pochopení.

1. Osobní údaje.

2. Informace důležité k adopci zvířete.

3. Informace o možnostech chovu.

4. Pomoc se zlepšením fungování organizace.

5. Závěrečná ustanovení.

Prohlášení: Prohlašuji, že informace, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, jsou v nejvyšší možné míře pravdivé. Při podání klamavých informací, může sdružení Dogpoint o.p.s. požadovat vrácení psa do své péče.

Souhlas se zpracováním údajů: Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů pro interní potřeby Dogpoint o.p.s.. S mými údaji bude nakládáno dle znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Zavřít