Odchyt psů

kontakt pro odchyt:

607 018 218

 

Prohání se po vaší ulici ztracený pes? Kňučí pod lavičkou pes u kterého není jeho pán v dohledu? Nebo někoho ohrožuje opuštěný agresivní pes? Zavolejte nám do Dogpointu, ať už jste soukromá osoba nebo zástupce obce. Poradíme Vám, co v takovém případě dělat.

Nalezená zvířata přijímáme pouze na žádost obce nebo města (potažmo na žádost Policie ČR, či jiného dotčeného orgánu), v jejímž katastru bylo zvíře nalezeno. Na takovouto žádost můžeme vyjet bez zbytečného odkladu a zajistit veškeré nezbytné kroky k odchytu a umístění pejska v útulku. Ztraceným pejskům najdeme jejich majitele a těm opuštěným nové páníčky. A mezitím se o ně postaráme jak jen nejlépe dovedeme.

Odchyt toulavých zvířat

Odchyt toulavých zvířat zajišťujeme pro územně správní orgány, policii ČR či jiné subjekty.

Zvířata jsou odchytávána šetrně a bezpečně pomocí techniky a vybavení k tomu uzpůsobeného. Odchycená zvířata jsou za spolupráce s příslušnými úřady navrácena majitelům, nebo jsou umístěna do útulku, kde čekají na původního, nebo nového majitele. Veškeré zákroky se řídí platnou legislativou.

Odchytová služba zajišťuje 24hodinovou pohotovost pro územně správní orgány se smlouvou a řídí se ceníkem platným od 1.3.2016. Odchytová služba a příjem psů do útulku od obcí bez smlouvy je vázáno na aktuální kapacitní možnosti.

Informace pro zadavatele

Fyzická osoba

Fyzická osoba, která podala žádost (telefonicky) o odchyt vlastního zvířete, nebo umístění vlastního zvířete z vlastní iniciativy, hradí veškeré náklady spojené s výjezdem, odchytem i umístění dle platného ceníku. A to i v případě, že je odchyt neúspěšný. Žadatel platí v hotovosti a obdrží doklad o zaplacení příslušné částky.

Pokud žádá fyzická osoba o odchyt volně pobíhajícího cizího psa (nebo příjem nalezeného psa, jehož není vlastníkem), bude přesměrována na kontaktování příslušného obecního/městského úřadu.

Obce/města se smlouvou

Příjem zvířat od obcí/měst se smlouvou je nejjednodušší cestou pro všechny zúčastněné. Na telefonickou žádost zástupce obce jsme schopni vyrazit k odchytu/převozu psa bezodkladně. Obec nemusí zajišťovat odchyt, ani převoz, pokud na to nemá možnosti.

Jste zástupce obce/města a chcete si usnadit práci s nalezenými nebo volně pobíhajícími psy a uzavřít s námi smlouvu o spolupráci? Kontaktujte nás na info@dog-point.cz nebo na čísle 607 018 218.

Obce/města bez smlouvy

Územně správním orgánům bez smlouvy o pohotovosti, odchytu a umístění zvířat v útulku, bude služba poskytnuta za podmínek dle ceníku. Veterinární péče se řídí dle platného ceníku veterinárního lékaře a platí se nad rámec ceny odchytu. Zvíře z obce bez smlouvy bude přijato pouze v případě volné kapacity.

Obce s rozšířenou působností – příjem zvířat do předběžné náhradní péče

Psy, které je potřeba umístit do předběžní náhradní péče kvůli podezření z týrání přijímáme od obcí s rozšířenou působností a to celorepublikově. Příjem je vázán na přechozí dohodu (domluva kapacitních možností) a cena za umístění se řeší individuálně dle situace a stavu. Kontakty naleznete ZDE.

 

Odchytová služba Dogpoint nepůsobí celorepublikově. Zaměřujeme se na středočeský kraj – Praha -východ směr Kolínsko, Kutnohorsko. Jiné lokality (např. plánovaný odchyt či asistence po předchozí domluvě).

Nalezení psi z katastru těchto obcí jsou převážení k nám do útulku:

Ceník odchytu

Ceník platný od 1.3.2016

Odchyt na žádost soukromé osoby (úspěšný/neúspěšný)

CENA

Výjezd vč. použití odchytových pomůcek 1.500 Kč + 6 Kč/km
Převoz psa do útulku 6 kč/km
Dohled nad umístěnou odchytovou klecí 200 kč/hod

Příjem psa – fyzická osoba

Dospělý pes Dle stavu očkování/čipování/kastrace/velikosti/zdr.stavu

Ceník základních úkonů

Vystavení dokladu + inzerce 50 Kč/ks
Vedení evidence 50 Kč/ks
Odčervení 40 kč/10 kg zvířete
Odblešení 50 Kč/aplikace
Čipování (čip + aplikace) 250 Kč
Očkování (dle stáří psa a použité vakcíny) 250-650 Kč/ks
Dohledání majitele dle čipu (úspěšné/neúspěšné) 10-50 Kč/ks
Stříhání a úprava srsti dle ceníku salónu

Nadstandartní vet. péče

Operace, jiné zákroky,… dle ceníku ošetřujícího veterinárního lékaře

Jednorázové platby

Otevření útulku mimo pracovní dobu pro výdej psa původnímu, nebo náhradnímu majiteli 400 Kč
Vydání psa novému majtel/náhradnímu pěstounovi 700 Kč (psi do jednoho roku 1.000 Kč)
Vydání psa původnímu majiteli 150 kč/den pobytu + úhrada za odchyt/převoz + úhrada veškeré provedené péče a administrativy

Odchyt a umístění psa – územně správní orgány

v případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na info@dog-point.cz
Zavřít